Om Hargs Bruk

Dagens huvudsakliga verksamheten är skogsbruk, fastighetsförvaltning, lantbruk och viltvård. Företaget har 12 anställda och sysselsätter dessutom ett flertal entreprenadföretag av olika slag.

Markinnehavet är beläget i kommunerna Östhammar, Uppsala och Norrtälje och omfattar c:a 23.000 ha landareal och c:a 4500 ha vatten.

Företaget är delägare i Hargs Hamn AB, som har stor regional betydelse för området.