Certifiering

Hargs Bruk bedriver ett KRAV-certifierat lantbruk. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. När du köper KRAV-certifierat kött från Hargs Bruk kan du vara säker på att djuren har levt under bra förhållanden.

Våra kor och gutefår betar gräs på våra naturbetesmarker sex månader under sommarhalvåret.  Under vinterhalvåret går alla djuren i ladugårdar och utfodras med gräs och ensilage som odlats på gården.