Fastigheter

Vår målsättning är att vårda det kulturarv som finns inom egendomen och erbjuda en attraktiv boendemiljö för våra hyresgäster.

Fastighetsavdelningen har totalt c:a 490 byggnader att förvalta. Av dessa är ca. 68 permanentbostäder och ca. 100 fritidsbostäder.

Fastighetsavdelningen arbetar med både kulturarv och miljö i fokus. Vi söker alltid att hitta energisnåla uppvärmningssystem och väl fungerande avloppslösningar. Vi väljer miljövänliga byggnadsmaterial som passar den kulturmiljö vi förvaltar.