I samarbete med Upplandsstiftelsen, Sportfiskarna, Världsnaturfonden Sverige och statliga LOVA-medel har det byggts en vandringtrapp för vandrande fiskar i Hargs Bruk, närmare bestämt i Nerhammaren. När vi blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att upplåta mark till projektet kunde vi aldrig föreställa oss hur vackert och i vilken omfattning det skulle vara. Vi uppmuntrar nu alla att besöka denna led för att njuta av det härliga porlandet.

Hittills har till exempel Iden, som är en karpfisk, hittat upp i leden. De har uppskattats väga mellan 1 och 2 kilo. De sågs leka i bäckfåran endast en vecka efter att vattnet släpptes på!

Nu växer det dessutom mycket vackra blommor och växter kring bäcken som är väldigt härliga att titta på. Välkomna!

IMG_1916 IMG_1915