Strömaskin på Löhammar

I det nya stallet som invigdes 2019 går korna på en djupströbädd av halm. Här går korna som ska kalva, och vikten av ren och fin bädd är otroligt stor. Fram till för tre veckor sedan strödde vi halmen med traktor och en halmströare. Detta tog både traktortimmar och mantimmar från produktionen i övrigt.

Nu har vi däremot investerat i en automatisk strömaskin som har installerats i innertaket på byggnaden. Den är från TKS. Detta frigör förutom traktorn, väldigt många timmar för personalen som vi istället kan lägga på djurvälfärd. Strömaskinen strör hos korna två gånger om dagen, nästan 1 ton halm på en dag. Genom denna investering, förutom att vi får bättre miljö för våra djur, sparar vi ca 5 kg halm/ko och dag. På bilderna nedan kan ni se hur fint både kor och kalv får det i den nyströade miljön.

IMG_5445  IMG_5442  IMG_5446

kalvihalm