Löhammar Ladugård

Den 5:e december 2005 invigdes den nya moderna ladugårdsbyggnaden, sedan den gamla hade brunnit ner. Målet var att skapa en byggnad som skulle smälta in vackert i landskapet men samtidigt vara praktisk för både djur och djurskötare.

Kör man den slingriga vägen söderifrån mot Löhammar är taket format på ett sådant sätt att det ser ut som en förlängning av himlen. Likt ett höstlöv har färgsättningen valts och även på nära håll har byggnaden en tydlig karaktär med panel och vindväv.

Byggnaden är 3 800 kvm och den rymmer ca 300 dikor. År 2006 fick den Lantbrukets Affärers Stipendium och 2008 var byggnaden nominerad till Träpriset.

Ny Ladugård 2019

DCIM100MEDIADJI_0074.JPG

Under 2019 färdigställdes ett nytt djurstall på vår gård Löhammar. På gården bedrivs dikoproduktion av raserna Angus och Hereford. Det nya lösdriftsstallet har kapacitet för 240 dikor och djuren går indelade i grupper.

Syftet med investeringen är att utöka antalet dikor fr 300 till 540. Dikor med kalvning på hösten får, liksom kalvarna, en bättre djurmiljö i det nya stallet som har djupströbädd. Betesdriften gynnas och den totala arealen betesmark ökar från 700 till 800 ha. Den biologiska mångfalden och rödlistade arter gynnas också.

Till investeringen har erhållits ett bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingen.

EU