Hargs Bruk AB söker

Driftledare lantbruk

Hargs Bruk ligger i Roslagen, ca 6 mil nordost om Uppsala och 1 mil söder om Östhammar. Vi lever av lantbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning. Lantbruket bedrivs som ekologiskt KRAV-certifierad dikoproduktion med ca 700 nötkreatur fördelade på två driftställen. Arealen utgörs av ca 700 ha betesmark och ca 550 ha åker, där vi odlar vall, spannmål och oljeväxter. Målet är att bevara en kulturmiljö av beteshagar och ett öppet landskap i harmoni med ett effektivt och lönsamt lantbruk.

Vår Gårdsmästare tar den 20 augusti ett kliv i karriären och tillträder då som VD för Hargs Bruk. Vi söker därför en Driftledare för lantbruket. Är du intresserad av ett omväxlande jobb i ett positivt och engagerat arbetslag är detta en tjänst som kan passa dig.

Vi förutsätter att du har engagemang och intresse för personalledning, nötkreatur och diko-produktion. Intresse för avel är positivt liksom kunskaper kring växtodling. Du bör inte vara främmande för att hantera dataprogram för dokumentation och driftsuppföljning av växtodling och djurhållning. Att hålla en god kommunikation med dina medarbetare är viktigt liksom löpande avstämningar med VD för uppföljning av driften.

Lämplig utbildning är lägst grundläggande lantbruksutbildning eller likvärdiga kunskaper förvärvade genom arbete i eget lantbruk eller som anställd. Yrkeserfarenhet av liknande produktion är en fördel.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gårdsmästare Jakob Tuvesson på telefon 070-654 11 87 eller VD Dan Glöde på telefon 070-654 11 50.

Tjänstebostad ingår i tjänsten om så önskas. Goda möjligheter finns till ett rikt friluftsliv speciellt för dig som gillar skog, hav och jakt.

Välkommen med din ansökan till:

Hargs Bruk AB, Harg 401, 742 95 Hargshamn eller e-post till karin.andersson@hargsbruk.se

Vi vill ha din ansökan senast den 30/6 2019