Lantbruk

Lantbrukets huvudinriktning är nötköttsproduktion. Halva året går våra kor och kalvar utomhus på Hargs Bruks naturbetesmarker. Under vinterhalvåret går de i lösdrift i våra ladugårdar och äter då grovfoder som vi odlat på våra marker. Vi har tre ladugårdar som rymmer ca 540 kor med kalv. Vi bedriver lantbruk på 1300 ha där vi odlar spannmål och oljeväxter på 150 ha och vall på 400 ha. Resterande 750 ha är betesmark.

Vårt mål är att producera nötkött av högsta kvalitet genom ekologisk drift med bästa möjliga förhållanden för våra djur.