Hundraåriga Jakttraditioner

Jakt har bedrivits på Hargs Bruk i alla tider. Vi arbetar aktivt för att hålla välmående viltstammar genom långsiktig viltvård. Målet är att marken ska bära stora viltstammar men ändå ha acceptabla  skador på jord – och skogsbruk.