För Hargs Bruk har skogen varit ryggraden sedan det grundades år 1668. Vid järnhanteringen var skogen källan till energi för att kunna behandla järnet, när vi hade eget sågverk var timmer produkten som behandlades i verket i Nerhammaren och nu är det vår största försäljningsprodukt.

Granbarkborren är ett stort hot mot våra friska granar. Därför är vårt största fokus nu att avverka de drabbade områdena för att stoppa spridningen som går för fort. Granbarkborre är en skalbagge som kan lukta sig till stormfällda eller stressade granar. Hanarna borrar sig innanför granens bark för att sedan kalla till sig honan som lägger ägg i 10 cm långa gångar. Efter 8-10 veckor är den nya generationen redo att angripa nya stressade granar. På bilderna nedan syns ett drabbat område. Granarna dör och blir bruna med början i toppen.

Den 29 januari i år gav stormen Malik borrarna mer granar att angripa. Sedan dess har vi lagt alla resurser inom skogsavdelningen; Jakob Gustafsson, Mats Jacobsson och Fredrik Landström på att lokalisera drabbade- samt riskområden och sedan planera in våra maskinlag för avverkning.

Alla andra- och tredjegallringar är pausade sedan februari för att inte stressa skogen i onödan. Vi har tre maskinlag som kör heltid på granbarkborreangripen skog. Det är av största vikt för oss att begränsa spridningen och rädda de icke angripna bestånden. I dagsläget har vi avverkat totalt ca 25 000 m3fub garnbarkborreangripen skog på ungefär 120 ha.

Samtidigt planterar vi skog i snabb takt, i år planeras att återplantera ca 300 ha med 600 000 plantor. Det som planteras är gran, tall och lite lärk. Vår kunniga skogvaktare Mats och skogsplantörer från Skogsvårdarna i Uppland AB är noga med att plantera gran på granmark och tall på tallmark för att plantorna och träden ska få de bästa förutsättningarna att ha en bra tillväxt.

 

DCIM100MEDIADJI_0182.JPG  DCIM100MEDIADJI_0181.JPG

DCIM100MEDIADJI_0180.JPG  DCIM100MEDIADJI_0179.JPG