Vi på Hargs Bruk vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

2021 har varit ett spännande år för oss med många nya medarbetare som har anslutit sig till vårt arbetslag. På fastighetsavdelningen har vi rekryterat Marcus Norling som berikar vårt arbetslag med mycket roliga idéer, skratt och hårt arbete. Inom Lantbruket får vi äntligen välkomna tillbaka Jan Sundberg efter ett års sjukskrivning, samt Hillevi Rydén och Andreas Larsson som börjat arbeta som djurskötare och maskinförare. Och senaste tillskottet Fredrik Lundqvist som tar över som lantbrukschef.

Som delägare i Hargs Hamn AB har det varit roligt att följa farledsfördjupningen samt att välkomna Lantmännen in som delägare. Vi ser verkligen fram emot all spännande aktivitet som är på gång i hamnen när den nya kajen ska byggas under kommande år.

Skogen har levererat virke trots kampen mot granbarkborre. Under sommaren har det skett två svängningar och vi har behövt avverka flera granbestånd som varit hårt angripna av granbarkborren. Den senaste tidens pandemi har medfört stor efterfrågan på byggnadsvirke vilket har medfört att efterfrågan på råvaran timmer har ökat. I takt med att vi avverkar planterar vi också nya träd som förhoppningsvis kommer bidra till framtida byggnadsutveckling.

Inom fastighetsförvaltningen har vi påbörjat ett stort renoveringsprojekt, nämligen restaurering av Herrgården i Christineholm. Detta gör vi delvist med bidrag från Länstyrelsen. Hela fasaden och stommen har setts över för att restaureras med hänsyn tagen till antikvariska faktorer. Den kommer under kommande år att åter putsas med sin starka gula färg!

Under de senaste åren har en vandringsled för fiskar skapats genom en byggnation av en meandring i Nerhammaren i Harg. Denna vandringsled skapar förutsättningar för fiskarna att vandra upp och leka och sedan vandra ut igen till havs. Denna meandring blev färdig i våras och vi såg snabbt många fiskar som hittade upp i leden. Byggnationen har skett i samarbete mellan sportfiskarna, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

Vår styrelseordförande Carl Henric Kuylenstierna klev av sitt ämbete i maj och har efterträtts av Carl-Fredrik Herslow. Carl-Fredrik är jurist och specialiserad på familjerätt och generationsskiften. Han arbetar och är delägare på advokatbyrån Flood Herslow Holme. Vi tackar Carl Henric för 20 år i styrelsen och 5 år som ordförande!

 

Sist men inte minst detta år har det kommit en till bebis Tufvesson. Carl-Gabriel, som ärvt sitt namn av Simones pappa, föddes den 15e september och har fått många pussar, kärlek och små nyp av sin storasyster Hedvig.

Vi ser fram emot att välkomna det nya året 2022!

 

IMG_4579