Fastighetsansvarig Hargs Bruk

Hargs Bruk ligger i Roslagen, ca 6 mil nordost om Uppsala och 1 mil söder om Östhammar. Vi lever av lantbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning. Företaget har 12 medarbetare och 30-tal entreprenörer. Fastighetsbeståndet består av ca 500 byggnader varav ca 100 är fritidsboenden och 66 permanentbostäder. Resterande byggnader utgörs av ekonomi- och kulturbyggnader.

Hargs Bruk söker en fastighetsansvarig som ska driva utvecklingen av vårt fastighetsbestånd med fokus på utveckling och långsiktig förvaltning av bostadshus, ekonomibyggnader och våra många kulturbyggnader. Försäljning av bostadsfastigheter liksom utveckling av nya exploateringsområden kan bli aktuellt.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat upphandling och planering av projekt och löpande underhåll för att tillgodose våra hyresgäster. Du kommer även att sköta den huvudsakliga kontakten med befintliga hyresgäster och tillsätta nya till lediga bostäder. Du skall även bygga upp ett databaserat underhållsregister för fastigheterna.

Du kommer ha personalansvar för tre fastighetsskötare och ett antal entreprenörer för både stora och små projekt. Vi ser gärna att du aktivt medverkar till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer.

Som fastighetsansvarig har du budget- och resultatansvar för fastighetsavdelningen. Det innefattar analyser och uppföljningar av arbeten som utförs och en god kommunikation med ekonomichef och VD.

Vi har möjlighet att erbjuda tjänstebostad. Goda möjligheter finns till ett rikt friluftsliv; speciellt för dig som gillar skog, hav, jakt och natur.

Vill du veta mer? Du är välkommen att kontakta VD Jakob Tufvesson, tel. 070 654 11 87 eller nuvarande fastighetsansvarig Simone Tufvesson, tel. 070 654 11 79.

Välkommen med din ansökan till:

Hargs Bruk AB, Harg 401, 742 95 Hargshamn eller epost jakob.tuvesson@hargsbruk.se

Vi vill ha din ansökan senast 31 oktober 2019. Ansökningarna behandlas löpande vilket kan innebär att tjänsten tillsätts tidigare.