Granbarkborren Stort Fokus i Skogen

För Hargs Bruk har skogen varit ryggraden sedan det grundades år 1668. Vid järnhanteringen var skogen källan till energi för att kunna behandla järnet, när vi hade eget sågverk var timmer produkten som behandlades i verket i Nerhammaren och nu är det vår största försäljningsprodukt.

Granbarkborren är ett stort hot mot våra friska granar. Därför är vårt största fokus nu att avverka de drabbade områdena för att stoppa spridningen som går för fort. Granbarkborre är en skalbagge som kan lukta sig till stormfällda eller stressade granar. Hanarna borrar sig innanför granens bark för att sedan kalla till sig honan som lägger ägg i 10 cm långa gångar. Efter 8-10 veckor är den nya generationen redo att angripa nya stressade granar. På bilderna nedan syns ett drabbat område. Granarna dör och blir bruna med början i toppen.

Den 29 januari i år gav stormen Malik borrarna mer granar att angripa. Sedan dess har vi lagt alla resurser inom skogsavdelningen; Jakob Gustafsson, Mats Jacobsson och Fredrik Landström på att lokalisera drabbade- samt riskområden och sedan planera in våra maskinlag för avverkning.

Alla andra- och tredjegallringar är pausade sedan februari för att inte stressa skogen i onödan. Vi har tre maskinlag som kör heltid på granbarkborreangripen skog. Det är av största vikt för oss att begränsa spridningen och rädda de icke angripna bestånden. I dagsläget har vi avverkat totalt ca 25 000 m3fub garnbarkborreangripen skog på ungefär 120 ha.

Samtidigt planterar vi skog i snabb takt, i år planeras att återplantera ca 300 ha med 600 000 plantor. Det som planteras är gran, tall och lite lärk. Vår kunniga skogvaktare Mats och skogsplantörer från Skogsvårdarna i Uppland AB är noga med att plantera gran på granmark och tall på tallmark för att plantorna och träden ska få de bästa förutsättningarna att ha en bra tillväxt.

 

DCIM100MEDIADJI_0182.JPG  DCIM100MEDIADJI_0181.JPG

DCIM100MEDIADJI_0180.JPG  DCIM100MEDIADJI_0179.JPG

 

Strömaskin installerad på Löhammar

Strömaskin på Löhammar

I det nya stallet som invigdes 2019 går korna på en djupströbädd av halm. Här går korna som ska kalva, och vikten av ren och fin bädd är otroligt stor. Fram till för tre veckor sedan strödde vi halmen med traktor och en halmströare. Detta tog både traktortimmar och mantimmar från produktionen i övrigt.

Nu har vi däremot investerat i en automatisk strömaskin som har installerats i innertaket på byggnaden. Den är från TKS. Detta frigör förutom traktorn, väldigt många timmar för personalen som vi istället kan lägga på djurvälfärd. Strömaskinen strör hos korna två gånger om dagen, nästan 1 ton halm på en dag. Genom denna investering, förutom att vi får bättre miljö för våra djur, sparar vi ca 5 kg halm/ko och dag. På bilderna nedan kan ni se hur fint både kor och kalv får det i den nyströade miljön.

IMG_5445  IMG_5442  IMG_5446

kalvihalm

Dejstugan blir Jaktlodge

Dejstugan på Fagerön

En av få stugor som finns kvar på vackra Fagerön har länge hyrts ut till fritidsbostad till externa hyresgäster. Den ligger idylliskt mitt i en betesmark bara en promenad från den vackra bokskogen.

Nu rustar vi denna stuga från början av 1900-talet till att bli en jaktlodge och korttidsboende. Den kommer således att hyras ut delvis i jaktverksamheten samt som fritidsbostad under kortare perioder.

Våra fastighetsskötare riktar taket och vinden kommer att isoleras. Vi kommer att öppna upp och bygga till en innertrappa så att den nu blivande ovanvåningen blir ett härligt sovloft där flera vänner eller familjemedlemmar kan sova. Nedervåningen består av ett stort öppet kök och ett trevligt allrum med öppen spis som fungerar fint.

Under våren kommer vi även att ställa dit en äkta finsk Sauna för att värma efter en härlig dag i naturen.

 

dejstugan2022 Dejstuganloftet Dejstuganuppe

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Hargs Bruk vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

2021 har varit ett spännande år för oss med många nya medarbetare som har anslutit sig till vårt arbetslag. På fastighetsavdelningen har vi rekryterat Marcus Norling som berikar vårt arbetslag med mycket roliga idéer, skratt och hårt arbete. Inom Lantbruket får vi äntligen välkomna tillbaka Jan Sundberg efter ett års sjukskrivning, samt Hillevi Rydén och Andreas Larsson som börjat arbeta som djurskötare och maskinförare. Och senaste tillskottet Fredrik Lundqvist som tar över som lantbrukschef.

Som delägare i Hargs Hamn AB har det varit roligt att följa farledsfördjupningen samt att välkomna Lantmännen in som delägare. Vi ser verkligen fram emot all spännande aktivitet som är på gång i hamnen när den nya kajen ska byggas under kommande år.

Skogen har levererat virke trots kampen mot granbarkborre. Under sommaren har det skett två svängningar och vi har behövt avverka flera granbestånd som varit hårt angripna av granbarkborren. Den senaste tidens pandemi har medfört stor efterfrågan på byggnadsvirke vilket har medfört att efterfrågan på råvaran timmer har ökat. I takt med att vi avverkar planterar vi också nya träd som förhoppningsvis kommer bidra till framtida byggnadsutveckling.

Inom fastighetsförvaltningen har vi påbörjat ett stort renoveringsprojekt, nämligen restaurering av Herrgården i Christineholm. Detta gör vi delvist med bidrag från Länstyrelsen. Hela fasaden och stommen har setts över för att restaureras med hänsyn tagen till antikvariska faktorer. Den kommer under kommande år att åter putsas med sin starka gula färg!

Under de senaste åren har en vandringsled för fiskar skapats genom en byggnation av en meandring i Nerhammaren i Harg. Denna vandringsled skapar förutsättningar för fiskarna att vandra upp och leka och sedan vandra ut igen till havs. Denna meandring blev färdig i våras och vi såg snabbt många fiskar som hittade upp i leden. Byggnationen har skett i samarbete mellan sportfiskarna, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

Vår styrelseordförande Carl Henric Kuylenstierna klev av sitt ämbete i maj och har efterträtts av Carl-Fredrik Herslow. Carl-Fredrik är jurist och specialiserad på familjerätt och generationsskiften. Han arbetar och är delägare på advokatbyrån Flood Herslow Holme. Vi tackar Carl Henric för 20 år i styrelsen och 5 år som ordförande!

 

Sist men inte minst detta år har det kommit en till bebis Tufvesson. Carl-Gabriel, som ärvt sitt namn av Simones pappa, föddes den 15e september och har fått många pussar, kärlek och små nyp av sin storasyster Hedvig.

Vi ser fram emot att välkomna det nya året 2022!

 

IMG_4579

 

Chefstjänsterna är tillsatta

 

För en tid sedan annonserade vi för en ny lantbrukschef och en ny skogschef. Vi kan glädjande meddela att dessa är tillsatta!

För lantbrukschefstjänsten har vi anställt Fredrik Lundqvist som är 49 år gammal och bor i Gimo. Fredrik har drivit eget lantbruk med växtodling och djurhållning. Vi sidan av den verksamheten har han även kört djurtrasport åt några slakteriet i Uppland. Fredrik, eller Fredde, har redan satt tänderna i sin nya tjänst och börjat sätta sig in i verksamheten med rivstart i en fullt pågående kalvningsperiod! Fredrik är en driven person som vi är mycket glada över att ha rekryterat!

Vi är även stolta över vår rekrytering av Skogschef. Jakob Gustavsson är 35 år gammal och kommer närmast från AB Karl Hedin. Jakob är utbildad Skogsmästare och har även jobbat på LRF Konsult där han sålt skogsfastigheter. Jakob är dessutom född i Harg då hans pappa Inge Gustavsson jobbade på bruket – Inge kör fortfarande skogsmaskin åt Harg men i eget företag.

Vi välkomnar Jakob och Fredrik till Hargs Bruk!

 

jakobofredde

Utdelning Carl G Beck-Friis Stipendium

Den 5e december var en stor dag för Harg då Carl G Beck-Friis, den förra ägaren av bruket, skulle ha fyllt 100 år gammal.

 

Han firades den 6e december genom att dela ut pengar från hans egen stipendiefond till 10 stipendiater i Herrgården.

 

Stipendiefonden startade han i samband med sin 70-årsdag då han undanbad sig alla gåvor och istället önskade bidrag på sin nystartade fond.

Carl G Beck-Friis stiftelse för naturvård och hembyggdskultur har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning med inriktning på natur- och kulturminnesvård, konst, litteratur och musik.
Stiftelsen ska medverka till att bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla föremål och byggnader.
Den bidrar även med bidrag och stöd till författare till vetenskaplig litteratur, historieforskning, museiverksamhet mm. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att stödja och uppmuntra barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsföreningar, även skytteföreningar.
Vi delar endast ut bidrag till stipendiater med geografisk anknytning till Östhammars kommun.
Den 6e december delade vi ut 380 000 kr till följande 10 stipendiater:
Söderögårdens Bygdegårdsförening
Orangeriträdgården i Österbybruk
Opera i Österbybruk
Roslagens Träningsverk
Carl Sjögren
Granhälla Bygdegårdsförening
Caroline Wahlberg
”Konst vid havet”, KRO Uppsala
Musikensemblen Legato
Föreningen Konstkraft
IMG_4565 Tårtan Leo lundin dragspelare Stipendiater Harg 2

Hargs Bruk Söker Lantbrukschef

Vi söker en Lantbrukschef som vill leda och utveckla vårt lantbruk med huvudinriktning nötköttsproduktion! Är du den vi söker?

Denna tjänst är nu tillsatt!

Så här års betar 800 djur på våra 750 ha betesmark.  Under stallsäsongen har våra dikostall i Löhammar plats för 540 moderdjur med kalv och i det närliggande kvigstallet ryms ytterligare 170 rekryteringsdjur. Lantbruket har en årlig omsättning på ca 9 mkr och verksamheten har tre heltidsanställda djurskötare/maskinförare. Under arbetstoppar anlitar vi även entreprenörer till en del av djurhållningen och växtodlingen av de 400 ha vall och 150 ha spannmål.

Vårt mål är att med ekologiskt hållbara metoder, kombinerat med en god lönsamhet, producera högkvalitativt KRAV-certifierat nötkött och grödor från växtodlingen.

Din roll

Som Lantbrukschef ska du leda, utveckla och optimera lantbruket och du är ansvarig för både djurhållning och växtodling. Vi förväntar oss att du utnyttjar dina möjligheter att utveckla processer, rutiner och arbetssätt inom verksamheten.

Du kommer att ha personalansvar och leda ett team på tre medarbetare samt under växtodlingssäsong ett flertal entreprenörer. Du ansvarar både för den dagliga arbetsledningen och för den mer långsiktiga planeringen av arbetsinsatser.

Du har budget- och resultatansvar och gör löpande uppföljningar och analyser för att utveckla verksamheten.

För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är en närvarande och prestigelös chef som arbetar nära dina medarbetare och utan tvekan rycker in och stöttar där det behövs.

Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.

Vad erbjuder vi dig?

Du erbjuds en utvecklande roll med stora möjligheter att påverka en växande lantbruksverksamhet i ett ekonomiskt starkt och stabilt företag.

Vi har möjlighet att erbjuda tjänstebostad och ser det som positivt om du väljer att bo i Harg. Det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv, speciellt för dig som gillar jakt, fiske, hav och natur.

Vem är du?

Det viktigaste är att du har erfarenhet från praktiskt lantbruk och intresse för djurhållning. Det är meriterande om du har en relevant utbildning såsom t ex lantmästare, agrotekniker, agronom eller motsvarande.

Som person är du strukturerad och har en god planeringsförmåga. Du är en tydlig och konsultativ ledare och du är bra på att kommunicera och förhandla.

Under högsäsong kan arbetstempot vara högt och du bör därför vara stresstålig och kunna hantera flera uppgifter parallellt.

Du inspireras av att vara en del av en verksamhet som är både traditionsrikt förvaltande och har utvecklingsambitioner. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Har du frågor som rör tjänsten kontaktar du VD Jakob Tufvesson, tel 070 – 654 11 87.

I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringskonsult Mikael Kjällbring.
Din ansökan med personligt brev och meritförteckning skickar du till mikael@carbonado.se.
Skriv ”Lantbrukschef” som mailrubrik. Vi vill ha din ansökan senast den 12 september.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag – så tveka inte att ansöka redan idag!

Hargs Bruk Söker Skogschef

Vi söker en Skogschef med bred branschkunskap som ska ha fokus på att driva, utveckla och expandera verksamheten framåt! Är du den vi söker?

Denna tjänst är nu tillsatt!

Skogen är ryggraden i företagets verksamhet och intäkterna från sågtimmer, massaved och energived svarar för 70 % av vår omsättning. Vi bedriver ett rationellt skogsbruk på 18 000 ha produktiv skogsmark med en årlig tillväxt om 120 000 m3sk och en årlig avverkning om ca 90 000 m3fub. Vi är certifierade både enligt FSC och PEFC. Att låta avverkningsberäkningar ligga till grund för den strategiska och operativa planeringen för skogsbruket har en lång tradition på Harg.

Din roll

Som Skogschef kommer du att bli en nyckelspelare i vår organisation. Det blir din roll att ta det övergripande ansvaret för hela flödet från markberedning till slutavverkning, från avverkningsberäkning till virkesförhandlingar. I rollen som Skogschef förväntas du utveckla processer, rutiner och arbetssätt. Du har budget- och resultatansvar för skogsavdelningen, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Till din hjälp har du en medarbetare som har det operativa ansvaret för gallring och slutavverkning.

Dina operativa arbetsuppgifter omfattar även planering, genomförande och uppföljning av skogsvården. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du fördelar din tid mellan administration och närvaro i fält.

Vad erbjuder vi dig?

Du erbjuds en utvecklande roll med stora möjligheter att påverka den framtida skogliga verksam-heten i ett ekonomiskt starkt och stabilt företag.

Vi har möjlighet att erbjuda tjänstebostad och ser det som positivt om du väljer att bo i Harg. Det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv, speciellt för dig som gillar jakt, fiske, hav och natur.

Vem är du?

Du har en relevant skoglig utbildning (jägmästare, skogsmästare eller motsvarande) samt minst 5-10 års erfarenhet från en liknande ansvarsroll inom skogsnäringen. Du har sinne för affärer, en strategisk förmåga, ett analytiskt sinne och vana från mer komplexa förhandlingar. Ditt ledarskap är tydligt och konsultativt. Du är kommunikativ och prestigelös samt har en vilja och förmåga att utveckla och vara drivande. Du inspireras av att vara operativt delaktig i en verksamhet som är både traditionsrikt förvaltande och utvecklingsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Har du frågor som rör tjänsten kontaktar du VD Jakob Tufvesson, tel 070 – 654 11 87.

I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringskonsult Mikael Kjällbring. Din ansökan med personligt brev och meritförteckning skickar du till mikael@carbonado.se. Skriv ”Skogschef” som mailrubrik.
Vi vill ha din ansökan senast den 12 september.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag – så tveka inte att ansöka redan idag!

Vandringsled för fiskar i Harg

I samarbete med Upplandsstiftelsen, Sportfiskarna, Världsnaturfonden Sverige och statliga LOVA-medel har det byggts en vandringtrapp för vandrande fiskar i Hargs Bruk, närmare bestämt i Nerhammaren. När vi blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att upplåta mark till projektet kunde vi aldrig föreställa oss hur vackert och i vilken omfattning det skulle vara. Vi uppmuntrar nu alla att besöka denna led för att njuta av det härliga porlandet.

Hittills har till exempel Iden, som är en karpfisk, hittat upp i leden. De har uppskattats väga mellan 1 och 2 kilo. De sågs leka i bäckfåran endast en vecka efter att vattnet släpptes på!

Nu växer det dessutom mycket vackra blommor och växter kring bäcken som är väldigt härliga att titta på. Välkomna!

IMG_1916 IMG_1915

 

Skogsbrand

Kvällen måndagen den 19e april startade en skogsbrand i området Masugnen i Hargs skogar. Det var ca 1,5 ha skog som brann och brandkåren från Östhammar, Gimo och Uppsala var snabba på plats och fick branden under kontroll. Under natten var våra två kollegor Mats Jacobsson och Fredrik Landström på plats för att kontrollera att inget nytt blåste upp. Vi är tacksamma över den snabba hjälpen från räddningstjänsten och över maskinföraren som rapporterade röken när branden startade!

Vad ska du göra om du upptäcker en brand?

  1. Se till att du själv är på säkert avstånd från branden
  2. Ring 112 larmcentralen och rapportera var du har sett branden
  3. Räddningstjänsten kontaktar och informerar markägaren

 

20210419_183910  20210419_183907  20210420_074124